SHOWROOM THIẾT BỊ VỆ SINH

Địa điểm: Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: anh Tài chị Hằng

Diện tích: 110m2

Năm hoàn thành: 2023

SHOWROOM THIẾT BỊ VỆ SINH Địa điểm: Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh Chủ đầu tư: anh Tài chị Hằng Diện tích: 110m2 Năm hoàn thành: 2023